Thứ ba, Ngày: 21/05/2024

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

Dịch vụ mượn sách về nhà

 Thư viện trường Cao đẳng Hàng hải I thực hiện cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà tại thư viện . Toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Hàng hải I có thẻ do Nhà trường cấp đều được mượn tài liệu về nhà.

- Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi yêu cầu mượn tài liệu tại thư viện . 

- Bạn đọc có thể xem danh mục sách mượn trực tuyến thông qua website http://cdhh.edu.vn. Khi nhận tài liệu, bạn đọc cần kiểm tra tình trạng tài liệu (bình thường hay bị rách, bẩn, hư hỏng...) trước khi ra khỏi Phòng mượn.

- Chính sách mượn tài liệu:

+ Phòng Giáo trình: Số lượng tài liệu được mượn tối đa là 5 cuốn, thời hạn mượn tối đa là 1 học kỳ (150 ngày), muốn mượn tiếp thì phải trả lại số tài liệu đã mượn.

+ Phòng Mượn: Bạn đọc là SV được mượn tối đa là 4 cuốn, thời gian mượn tối đa là 7 ngày; Bạn đọc là CB, GV, NV được mượn tối đa là 4 cuốn, thời gian mượn tối đa là 3 tuần. Bảo quản tài liệu được mượn.

- Hết thời hạn mượn, nếu bạn đọc muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm hoặc làm mất, rách, bẩn tài liệu sẽ bị phạt tiền theo quy định hiện hành.