Thứ ba, Ngày: 25/06/2024

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

1. Quy định giờ phục vụ:

Buổi sáng:         từ 07h00’ – 11h30’

Buổi chiều:        từ 13h30’ – 17h00’

Chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 15h30 thư viện làm công tác nghiệp vụ.