Thứ bảy, Ngày: 26/11/2022

Thống kê truy cập

1.737.814

: 10.897

1. Quy định giờ phục vụ:

Buổi sáng:         từ 07h00’ – 11h30’

Buổi chiều:        từ 13h30’ – 17h00’

Chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 15h30 thư viện làm công tác nghiệp vụ.