Thứ hai, Ngày: 17/06/2024

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Cao dẳng Hàng hải I (sau đây gọi chung là Bạn đọc) có thẻ do Nhà trường cấp đều được sử dụng các dịch vụ thông tin - thư viện (đọc tài liệu tại chỗ, mượn tài liệu về nhà, sử dụng các máy vi tính để tra cứu, tự học...).
  2. Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thời gian phục vụ bạn đọc:

- Buổi sáng: 7h00’ - 11h30’

- Buổi chiều: 13h30’ - 17h00’

3. Xuất trình nộp thẻ cho người quản lý thư viện khi vào mượn sách, vào phòng đọc. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác;

4. Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện: Đi lại nhẹ nhàng, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang chất cháy, chất nổ vào thư viện;

5. Khi nhận tài liệu bạn đọc phải kiểm tra. Nếu phát hiện sách, báo bị mất trang, cắt xén, gạch xóa, bạn đọc phải báo ngay cho người quản lý thư viện biết. Trường hợp làm mất, hư hỏng hoặc tự ý gạch xóa, cắt xén sách báo, tài liệu phải bồi thường gấp 02 lần so với giá trị hiện hành.

6. Bạn đọc vi phạm nội quy, tùy theo mức độ mà có hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường và pháp luật.

7. Đối với CB, GV, NV: Phải thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) trước khi chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ chế độ.

8. Đối với HSSV tốt nghiệp ra trường: Thư viện sẽ không ký xác nhận thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) nếu HSSV chưa hoàn trả sách, tài liệu học tập.

9. Đối với HSSV xin thôi học, bị buộc thôi học hay bị đình chỉ học tập phải thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) trước khi rời khỏi trường.