Thứ ba, Ngày: 21/05/2024

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Hàng hải I (sau đây gọi chung là Bạn đọc) có thẻ do Nhà trường cấp đều được vào đọc tài liệu tại Phòng Đọc Mở 1 (gồm các tài liệu tham khảo tiếng Việt).
  2. Không sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc;
  3. Không ăn uống, vứt rác, giấy nháp ra sàn nhà. Phải vứt rác đúng nơi quy định. Không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường, không ngồi gác chân lên ghế.

  4. Không mang cặp, túi vào thư viện. Thư viện không chịu trách nhiệm về những mất mát đối với tài sản cá nhân của bạn đọc.

  5. Đến bàn làm việc cán bộ thư viện để làm thủ tục mượn đọc. Tại các phòng đọc mở, mỗi lần đọc chỉ được chọn tối đa 02 cuốn sách, 02 tờ báo hoặc 02 tờ tạp chí, đọc xong phải để đúng nơi quy định rồi mới được mượn tài liệu khác đọc tiếp.

  6. Khi cần ra khỏi thư viện phải trả lại sách, báo cho người quản lý thư viện rồi nhận lại thẻ. Bạn đọc không được tự cất tài liệu lên giá. Không tự ý mang sách ra khỏi phòng đọc. Nếu bạn đọc cần sao chụp tài liệu xin làm thủ tục với người quản lý thư viện.

  7. Bạn đọc có thể trực tiếp tìm kiếm tài liệu trên các giá, hoặc tìm kiếm tài liệu thông qua website thuvien- chh1.unisoft.edu.vn.