Thứ ba, Ngày: 25/06/2024

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

 

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Hàng hải I (sau đây gọi chung là Bạn đọc) có thẻ do Nhà trường cấp đều được mượn tài liệu về nhà.
  2. Đăng ký mượn tài liệu với cán bộ thư viện. Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi ra khỏi phòng mượn.
  3. Bạn đọc có thể đăng ký mượn tài liệu trực tuyến thông qua website thuvien-cdhh1.unisoft.edu.vn
  4. Chính sách mượn tài liệu:

Đối tượng bạn đọc

Số lượng (đầu tài liệu)

Thời hạn mượn tối đa

Gia hạn

Sinh viên, học viên

4 đầu tài liệu

7 ngày

7 ngày

 

Cán bộ, giảng viên, nhân viên

5 cuốn

21 ngày

21 ngày

  1. Hết thời hạn, nếu muốn mượn tiếp bạn đọc phải mang tài liệu đến xin gia hạn và chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.
  2. Những loại báo, tạp chí, từ điển, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp chỉ được mượn đọc tại thư viện, không được cho mượn về nhà.
  3. Riêng đối với giáo trình/bài giảng của mô-đun/môn học thì thời gian mượn tối đa là 1 học kỳ.
  4. Bạn đọc phải có trách nhiệm hoàn trả tài liệu đúng hạn quy định. Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu thu về trước hạn định theo kế hoạch đột xuất của Thư viện (Thư viện sẽ thông báo thời gian cụ thể cho bạn đọc).