Thứ ba, Ngày: 25/06/2024

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn (sau đây gọi chung là Bạn đọc) có thẻ do Nhà trường cấp đều được mượn tài liệu về nhà.
  2. Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi yêu cầu mượn tài liệu tại Phòng Giáo Trình. 
  3. Bạn đọc có thể đăng ký mượn tài liệu trực tuyến thông qua website lib.qnu.edu.vn hoặc viết phiếu yêu cầu mượn tài liệu. Khi nhận tài liệu, bạn đọc cần kiểm tra tình trạng tài liệu (bình thường hay bị rách, bẩn, hư hỏng...) trước khi ra khỏi Phòng Giáo trình.
  4. Số lượng tài liệu được mượn tối đa là 5 cuốn, thời hạn mượn tối đa là 1 học kỳ (150 ngày), muốn mượn tiếp thì phải trả lại số tài liệu đã mượn.
  5. Bảo quản tài liệu được mượn. Hết thời hạn mượn, nếu bạn đọc muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm hoặc làm mất, rách, bẩn tài liệu sẽ bị phạt tiền theo quy định hiện hành.