Thứ tư, Ngày: 27/09/2023

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

1. Mục tiêu

Tạo cơ hội cho bạn đọc tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin, hỗ trợ kỹ năng tìm tin chuyên nghiệp cho bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH của  cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I.

2. Tầm nhìn

Xây dựng một Thư viện theo mô hình tiên tiến, hiện đại nhằm góp phần phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3. Giá trị cốt lõi

Giá trị của Thư viện không phải ở chỗ có bao nhiêu tài nguyên thông tin mà là Thư viện đã đáp nhu cầu thông tin một cách hiệu quả như thế nào từ nhiều nguồn khắp nơi thông qua công nghệ mới nhằm không ngừng phấn đấu đạt chất lượng cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.