Thứ hai, Ngày: 17/06/2024

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

Thư viện trường Cao đẳng Hàng hải I luôn thực hiện phương châm mang lại những thông tin có giá trị cao, tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi cho người sử dụng.

Đối tượng bạn đọc: học viên, sinh viên, giảng viên, CBVC đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng tại bộ phận quản lý bạn đọc của Thư viện trường Cao đẳng Hàng hải I.

 * Chính sách đối với người dùng tin:

- Người dùng tin (bạn đọc) luôn được phục vụ tận tình trong việc tìm kiếm, hỗ trợ tra cứu thông tin, được tham dự các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng Thư viện nhằm mục đích đáp ứng tối đa nhu cầu tham khảo tài liệu.

-  Người dùng tin sẽ được phục vụ một cách công bằng, thân thiện bởi đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Bạn đọc vừa là người sử dụng các nguồn tin của Thư viện trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh  , vừa là người cung cấp, tư vấn thông tin về những nguồn tin có giá trị giúp phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện.

- Thư viện trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh  cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và làm hết khả năng để phục vụ và đáp ứng tất cả mọi nhu cầu tin chính đáng của bạn đọc.

* Chính sách phát triển nguồn lực thông tin:

 - Nguồn lực thông tin của Thư viện là yếu tố rất quan trọng để thiết kế và tạo ra những sản phẩm và Dịch vụ thông tin - thư viện, nhằm mục đích cuối cùng là đáp ứng nhu cầu tin đa dạng của bạn đọc. Do đó việc tổ chức, phát triển nguồn lực thông tin được căn cứ theo các tiêu chí sau:

 + Nguồn cung cấp tư liệu: các nhà xuất bản, nhà sách, nhà sản xuất thông tin điện tử, trực tuyến, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà nghiên cứu…

 + Nguồn cung cấp thông tin về tư liệu: chính là người sử dụng thư viện, họ là những người có trình độ chuyên môn cao về nhiều lĩnh vực tri thức. Do đó người sử dụng thư viện là cơ sở chủ yếu để đánh giá các nguồn tin, cung cấp thông tin về tài liệu và gửi những yêu cầu bổ sung tư liệu tới thư viện.

 + Đội ngũ cán bộ làm công tác bổ sung có trình độ chuyên môn, có kiến thức tổng quát về các lĩnh vực tri thức, am hiểu đối tượng phục vụ và nguồn cung cấp.

 + Kinh phí phát triển nguồn lực thông tin chủ yếu từ ngân sách nhà nước và sự tài trợ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân…Thư viện luôn đảm bảo sự phân bổ kinh phí phù hợp theo từng lọai hình tài liệu, từng lĩnh vực nội dung của tài liệu, theo thời gian và phù hợp với nhu cầu dùng tin của người sử dụng.

 + Phương thức phát triển nguồn lực thông tin: chủ yếu là mua bằng kinh phí được cấp, nguồn nộp nghĩa vụ, nguồn tài trợ, nhận tặng biếu…