Thứ bảy, Ngày: 26/11/2022

Chỉ dẫn

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025

Ngày 21/ 2/ 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định "Phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Dịch vụ thư viện

THƯ MỤC QUỐC GIA HẰNG THÁNG
Giới thiệu sách

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 13/2016/TT-BVHTTDL
    Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Phiếu khảo sát

1. 1. Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên trong thư viện

2. Dễ tìm kiếm sách và thông tin trên hệ thống mục lục tra cứu truyền thống khi làm việc ở thư viện và mục thư viện trên website cdhh.edu.vn (hoặc mục lục truy cập công cộng trực tuyến WEB OPAC)
Thống kê truy cập

1.737.833

: 10.916